Gilani

 

Gilani Sweden AB är ett företag som driver produktutveckling och uppstart av affärskoncept i egen regi eller i nära samarbete.

 

Gilani's affärsidé är att bygga upp nya affärsidéer och marknadsföra dem under under specifika varumärken. Utvecklingen av produkter och affärskoncept sker i egen regi alternativt i nära samarbete med specialicerade företag. Företaget är i dagsläget ett familjeföretag och startades 2011.

 

För aktuella pågående affärsprojekt, se menyn till höger.

 

 

 

 

 

Gilani Sweden AB © 2011

www.gilanisweden.se